زنگ ورزش

این وبلاگ متعلق به دانش آموزان مدرسه غیرانتفاعی امام محمد باقر (ع) شهرستان خمینی شهر  می باشد که با همکاری معلم تربیت بدنی راه اندازی شده است.